platform voor gesprek, beelden, ideeën, verhalen

Mede mogelijk gemaakt door
Partners

Stad van gebouwen

De recente Rotterdamse projecten roepen ook veel verbazing op: hoe is Rotterdam ertoe gekomen om de stedelijkheid na te streven door de hybride stadsgebouwen? Theo Deutinger analyseert de mythe van het hybride stadsgebouw en laat zien welke plek ze in Rotterdam innemen.

Theo Deutinger (TD) toont de historische ontwikkeling van het grote stadsblok in Rotterdam. Hoe de kleinschaligheid van voor de oorlog niet meer realiseerbaar was en het modernisme als een antistedelijke beweging werd geintroduceerd met Le Corbusier als verpersoonlijking hiervan. Hoe dit vervolgens leidde tot een zoektocht naar een nieuwe vorm van GROOT.