platform voor gesprek, beelden, ideeën, verhalen

Mede mogelijk gemaakt door
Partners

 

Verslag welstand 6 mei 2009

6 mei 2009

omschrijving: wijziging gevelmateriaal, oprichten van een markthal
ontwerp: MVRDV

Vooruitlopend op een wijziging bouwaanvraag vraagt Renske van der Stoep van MVRDV de commissie een eerste oordeel over het voornemen om de buitengevel van de markthal te bekleden met natuursteen. De leverancier die de Triflex kunststofcoating op de gehele buitengevel zou aanbrengen heeft zich teruggetrokken waardoor de architect zich genoodzaakt ziet een andere benadering te kiezen. In het nieuwe concept wordt het bestratingsmatriaal uit de omgeving, graniet, als uitgangspunt gekomen, en het gebouw wordt als het ware ‘uit het maaiveld omhoog geboetseerd’.

reactie van de commissie
De commissie is blij met de voorgestelde materiaalwijziging maar nog niet overtuigd van de wijze waarop deze wordt ingezet. Het is niet goed navolgbaar wat het nieuwe idee is wanneer het graniet als niet meer dan een plakje op het gevelvlak wordt aangebracht en de overige zichtbare delen die in directe verbinding staan met de openbare ruimte worden afgewerkt met een kunststof coating. Het in dezelfde kleur of toon uitvoeren van de kunststof coating als de natuursteen is daarbij eerder verwarrend dan dat het de markthal tot een eenheid maakt.

De commissie vraagt de ontwerpers het gebruik van de natuursteen of een ander materiaal vanuit een consistente ontwerpbenadering te benaderen waarbij, overeenkomstig de criteria uit de welstandsnota, de duurzaameid (robuustheid) van het materiaalgebruik in de plint als randvoorwaarde moet worden meegenomen.

 

www.rotterdam.nl/welstand

 

 

www.rotterdam.nl/welstand