platform voor gesprek, beelden, ideeën, verhalen

Mede mogelijk gemaakt door
Partners

 

Verslag welstand 4 juni 2008

4 juni 2008

omschrijving: oprichten markthal, winkels, horeca, woningen + parkeergarage
ontwerp: Renske van der Stoep / MVRDV
dossier: 2007/4864/33

De ontwerper geeft een toelichting op het plan. Er is een leverancier voor de buitengevelbekleding gevonden die de vereiste technische garanties kan geven. Ter beoordeling is een mock-up gemaakt die getoond wordt. Wel dient de gevoeligheid voor mechanische beschadigingen op maaiveldniveau nog onderzocht te worden. Zonodig zal op deze hoogte een sterkere achterplaat worden toegepast. De kromming in het dak wordt niet gesegmenteerd maar met gebogen platen uitgevoerd. Er is niet in een schoonmaakinstallatie voorzien; de daken zijn handmatig te reinigen doordat zekeringen in de daken zijn voorzien, de gevels (en de inwendige plafonds) zijn te reinigen met een losse schoonmaakhoogwerker (LEO). De kozijnen in de gevels zullen geanodiseerd worden uitgevoerd. De gevels in de hal zullen van kleurige afbeeldingen worden voorzien, uitgevoerd in led-verlichting. Gezien de ontwikkelingen op led-gebied denkt de ontwerper dat deze techniek over een paar jaar wanneer de markthal gebouwd wordt wellicht betaalbaar zal zijn. Indien dat niet het geval is zullen deze gevels van dezelfde polyurethaan-bekleding worden voorzien als de buitengevels. De led-gevel is ook voorzien op maaiveldniveau; er is nog geen oplossing voor de kwetsbaarheid van deze gevel.

De ontwerper licht de aansluiting op het maaiveld rondom verder toe. De bevoorrading is verplaatst naar de zijde van de Binnenrotte waar de bevoorrading kan plaatsvinden door middel van een hefplateau dat in het maaiveld zakt. Een dergelijke oplossing is ook voorzien voor het verhoogde gefundeerde plein dat tussen Rotta Nova en de Markthal is voorzien. Onder dit plein is opslag voor de buitenmarktkramen voorzien. Deze opslag is ook bereikbaar door een plateau dat in het maaiveld zakt. De maten van het plein zijn rondom zo gekozen dat de hoogwerker voor de glazenwasser rondom het gebouw kan bereiken.

Reactie van de commissie
De commissie heeft geen principiële bezwaren tegen het plan op zich, maar constateert dat er nog teveel details ontbreken die een positief advies op deze aanvraag bouwvergunning in de weg staan. Zo dienen van de glazen gevels aan beide kopzijden van het gebouw - die een groot deel van het gebouw beslaan - niet alleen de aansluitingen rondom bekend te zijn, maar ook hoe deze zijn gedetailleerd en geconstrueerd. Vanwege de zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte dient duidelijk te zijn hoe de led-gevel wordt opgebouwd. Dit dient in de stukken te zijn verwerkt. De commissie merkt hierbij op dat zij deze gevel als buitengevel ziet, aangezien de markthal een overkapte buitenruimte is. Met betrekking tot de beoordeling van de polyurethaan gevelbekleding merkt zij op dat de polyurethaan bedekking minimaal tweelaags dient te worden aangebracht om te voorkomen dat overlappingsnaden zichtbaar zullen zijn. Eventuele verandering van materiaal indien het polyurethaan toch onhaalbaar is zal een nieuwe planbehandeling noodzakelijk maken.

 

www.rotterdam.nl/welstand