platform voor gesprek, beelden, ideeën, verhalen

Mede mogelijk gemaakt door
Partners

John Thackara over GROOT

Het slotakkoord van het congres werd verzorgd door John Thackara. Na een zwartgallig toekomstscenario geschetst te hebben voor de wereld zoals we die nu kennen, presenteerde hij de Living Cities-notie als een mogelijke uitweg uit de huidige 'high entropy society'. Hierbij staat niet de leefbaarheid voor mensen, maar vooral het leven centraal; de stad als "Bioregion" met dezelfde complexiteit als een organisme. Thackara kwam hiermee terug op een punt dat reeds door Busquets werd aangeroerd: het is belangrijk om de stad in al haar complexiteit te begrijpen. In fragmenten is er genoeg kennis van de stad, maar om deze kennis te combineren, is vooral coördinatie belangrijk. "Get the big picture" in de woorden van Thackara.