platform voor gesprek, beelden, ideeën, verhalen

Mede mogelijk gemaakt door
Partners

Joan Busquets over GROOT

Joan Busquets begon zijn verhaal met de stelling dat de stad niet langer een veilige haven is voor zijn inwoners. Natuurrampen en geweld hebben ervoor gezorgd dat de economische drijfveer achter urbanisatie steeds minder opgaat. Deze nieuwe omstandigheden hebben behoefte aan nieuwe strategieën die uitgaan van de werkelijkheid en die de wensen van de maatschappij centraal stellen. Aan het einde van zijn betoog stond Busquets nog even stil bij de betekenis van grote gebouwen voor de stad. In zijn visie is hoge dichtheid een voorwaarde voor duurzaamheid. Dat grote gebouwen niet hoeven te leiden tot uniformiteit en hoge straatprofielen, toonde Busquets in een animatie waarin een blok wordt gefragmenteerd en herverdeeld in hoog- en laagbouw. Hierdoor ontstaat op buurtniveau een gevarieerd milieu. Busquets drukte zijn toehoorders tot slot op het hart dat projecten moeten bijdragen aan een duurzame bouwcultuur. Daarin is belangrijk dat er intensief wordt geleerd van elkaar en dat er samenwerkingsverbanden ontstaan.